Що змінилось?

 

Верховна Рада 17 березня 2020 року віднесла карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України до форс-мажорних обставин, зокрема це закріплено в Законі України №530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Водночас, Цивільний кодекс України звільняє особу від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо остання доведе, що таке порушення сталося внаслідок непереборної сили, тобто форс-мажорних обставин.

 

Як скористатись?

 

Більшість договорів містять положення про форс-мажорні обставини, а також наслідки виникнення таких. Зазвичай вони повністю або частково звільняють від відповідальності, переносять терміни або продовжують строки виконання зобов’язань за договором. Деякі контракти навіть місять норми про розірвання у разі настання обставин непереборної сили. Як це виглядає на практиці? Постачальник, попередивши контрагента, може відкласти чи затримати поставку певних товарів на період карантину. Орендар може вимагати в орендодавця перенести, зменшити чи зовсім відмінити платежі за оренду, зважаючи на те, що передбачено договором оренди. Через закриття підприємства на період карантину, сторона не змогла виготовити необхідну кількість продукції і, відповідно, може попросити відстрочку виконання такого зобов’язання.

Для початку, ви можете спробувати повідомити листом чи у інший спосіб контрагента за договором про такі обставини та попросити не застосовувати санкції чи здійснювати інші дії.

Однак, якщо інша сторона не хоче ввійти у ваше становище, тоді  не все так просто. Аби застосувати вищезгадані положення, потрібно спочатку довести факт існування форс-мажорних обставин. Повний перелік  можна знайти в статті 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні», який і був доповнений Законом від 17.03.2020 такою обставиною, як “карантин”. Факт існування таких обставин, що перешкоджали виконанню вами договірних зобов’язань належим чином, засвідчується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати, який видається протягом семи днів.

Для отримання сертифікату відповідальна та уповноважена особа подає заяву встановленої форми до ТПП України або регіональних торгово-промислових палат. У випадку, коли йдеться про договірні зобов’язання це – «Додаток № 1 до Регламенту». До заяви додається копія договору, копія наказу про припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів (у нашому випадку це постанови Кабміну), повідомлення другій стороні про форс-мажорні обставини та інші документи, що на вашу думку, можуть вказувати на неможливість виконання вами зобов’язань у зв’язку з карантином чи іншими обставинами непереборної сили. Знайти зразок заповнення заяви, а також розрахувати вартість отримання сертифікату відповідно до тарифів ви можете за посиланнями. Увесь пакет документів  необхідно відправити в електронному варіанті на електронну адресу: ucci@ucci.org.ua . Сертифікат такого типу для малого бізнесу видається безкоштовно.

 

Отримавши сертифікат ви можете з впевненістю заявляти контрагенту  про застосування положень договору про форс-мажорні обставини, а у випадку відмови у видачі сертифікату ви можете повернути витрачені кошти на підставі письмового звернення до органу Торгово-промислової палати.

 

Користуйтесь!

Нехай коронавірус не створює вам незручностей,

Ваша команда FastDoc