Договір про нерозголошення конфіденційної інформації, NDA (зразок, шаблон)

Інші назви документа: договір про конфіденційність, NDA

Оцінка
Остання версія 2021-01-19
Розмір 2 сторінки
Формат Word і PDF
Ціна 145 грн
Заповнити шаблон

NDA що це?

Угода про нерозголошення (NDA) - це юридично чинний договір, який встановлює конфіденційність між двома сторонами - власником захищеної інформації та одержувачем цієї інформації. Підписуючи договір про нерозголошення, учасники погоджуються захищати конфіденційну інформацію, передану іншою стороною. На додаток до нерозголошення інформації без згоди, отримувач інформації також погоджується не копіювати, не змінювати і не використовувати інформацію будь-яким способом, який не дозволено власником.

Допомогти вам уникнути багатьох проблем як власника бізнесу зможе NDA договір. Без угоди про нерозголошення конфіденційної інформації ваші торгові секрети і конфіденційна інформація можуть бути розкриті публічно або в інший спосіб співробітниками, постачальниками, клієнтами або ким-небудь ще, з ким ви нею ділитесь. Договір про нерозголошення дозволяє одержувачам вашої конфіденційної інформації знати, що ви очікуєте конфіденційності, і він дозволяє вам вчиняти юридичні дії в разі порушення договору.

Чи потрібен договір про нерозголошення?

Незалежно від того, чи розглядаєте ви нові ділові відносини або вже вступили в них, найчастіше розумно буде укласти угоду про нерозголошення. Співробітники, ділові партнери та постачальники часто мають доступ до конфіденційної інформації, яка повинна бути захищена від розкриття зовнішнім світом. Без підписаного договору про конфіденційність ваші комерційні дані і комерційна таємниця можуть стати надбанням громадськості без вашої згоди.

Які умови включені до Угоди про нерозголошення?

Типова угода NDA зазвичай містить таку інформацію:

Сторони угоди

Власник конфіденційної інформації і одержувач. Будь-яка сторона може бути фізичною особою або компанією.

Конфіденційна інформація та причина розголошення

Ваш NDA визначить, що вважається конфіденційною інформацією і чому вона може розголошуватися. Конфіденційна інформація зазвичай включає ділові записи та плани, комерційні секрети, технічні дані, ідеї продуктів, контракти, фінансову інформацію, структуру ціноутворення, знижки, комп'ютерні програми і списки, вихідний код або об'єктний код, авторські права та інтелектуальну власність, винаходи, комерційні пропозиції стратегічні альянси, партнери та списки клієнтів.

Конфіденційна інформація зазвичай не включає:

  • Інформація, яка вже є відкритою
  • Інформація, отримана на законних підставах від сторонньої особи, або яка самостійно виявлена ​​одержувачем
  • Інформація, на яку власник вже дав згоду на розкриття. Будь-яка інша інформація, про яку обидві сторони письмово погодилися, не є конфіденційною.

Пункт про уникнення конкуренції

Власник конфіденційної інформації має можливість включити пункт про уникнення конкуренції в NDA, або він може використовувати окрему угоду про уникнення конкуренції. Це гарантує, що якщо власник ділиться діловими контактами з одержувачем, одержувач не може вести справи з цими контактами або взаємодіяти з ними з будь-якою метою. Якщо власник обійдений, в пункті про обхід зазначено, що порушує сторона буде зобов'язана платити штрафні мита.

Обмеження в часі

Терміни будуть включати дату вступу в силу угоди NDA, а також строк його дії. Дата початку дії угоди повинна бути досить зрозумілою (і часто це дата підписання форми угоди про конфіденційність), але у вас буде кілька різних варіантів тривалості дії Угоди про нерозголошення.

Термін дії угоди може охоплювати весь період часу, протягом якого власник розкриває одержувачу конфіденційну інформацію, яка може включати чи не включати всю тривалість ділових відносин між двома сторонами. Цей період часу також може включати дослідницьку фазу ділових відносин між сторонами.

Після закінчення терміну дії Угоди про нерозголошення власник може зажадати, щоб одержувач продовжував захищати конфіденційну інформацію протягом певного періоду часу. Залежно від характеру інформації, якою обмінювалися, коротший або розумний період часу, наприклад, один рік, може бути більш юридично доцільним. Проте, така інформація, як комерційні таємниці, може бути корисною, навіть якщо вона зберігається протягом невизначеного періоду часу.

Щоб придбати договір про нерозголошення, зразок потрібно заповнити - натисніть кнопку "Заповнити шаблон". Введіть необхідну інформацію по вашому об'єкту, і після оплати скачайте готовий документ в форматі pdf або word. Ми також відправляємо готову угоду на e-mail.

Заповнити шаблон

Примітка

  • Містить положення про конфіденційність
  • Містить положення про комерційну таємницю
  • Містить положення про неконкуренцію

Принцип роботи з конструктором

1.Виберіть шаблон
Виберіть шаблон потрібного докумену та натисніть кнопку "Заповнити шаблон".

2.Заповніть форму
Дайте відповіді на запитання у формі справа, на основі яких і буде створено Ваш документ.

3.Збережіть документ
Збережіть готовий документ у форматах Word або PDF з можливістю його подальшого редагування.