Юридическая информация

Публічна оферта

Цей Договір поширюється на послуги, що надаються Ярмолюком Дмитром Степановичем та Кірюком Русланом Олександровичем на основі Договору про спільну діяльність №1 від 2 квітня 2019 року.

Цей Договір є юридично обов’язковим договором, що укладається між Клієнтом (далі – Клієнт) і Ярмолюком Дмитром Степановичем та Кірюком Русланом Олександровичем (далі — Виконавець). Договір укладається щодо надання Виконавцем Клієнту послуг з автоматичного формування документів онлайн (далі – Послуги).

Цей договір визначає умови використання веб-сайту http://fastdoc.com.ua

Цей Договір є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Ви приймете його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається здійснення Клієнтом оплати Послуг на веб-сайті http://fastdoc.com.ua , незалежно від розміру та способу оплати, або скачування будь-яких файлів з веб-сайту http://fastdoc.com.ua . Договір діє безстроково.

Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що цей Договір має таку ж юридичну силу, як і будь-який інший письмовий договір, підписаний Клієнтом.

В разі якщо між Клієнтом та Виконавцем є укладений договір про надання Послуг у письмовій формі, то такий договір є пріоритетним по відношенню до даного.

У разі якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, не здійснюйте попередню чи будь-яку іншу оплату Послуг.

Цей Договір (оферта) публічно оголошений необмеженому колу осіб шляхом його розміщення (публікації) на веб-сайті Виконавця: http://fastdoc.com.ua


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає послуги з автоматизованого формування документів онлайн.

1.2. Клієнт оплачує Послуги, а Виконавець зобов’язується надати Клієнту платні Послуги шляхом надання Клієнту доступу до документів, які формуються згідно з відповідями Клієнта (далі – Документи, а в однині – Документ).

1.3. Клієнт самостійно обирає необхідний йому Документ, а також дає відповіді на питання, необхідні для формування Документа на веб-сайті.

1.4. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних, які він надає в процесі використання сайту Виконавця.


2. ЦІНА ТА ОПЛАТА

2.1. Ціна Послуг залежить від Документа, який формується або публікується, і вказана на відповідних сторінках веб-сайту.

2.2.Виконавець може односторонньо змінювати ціну Послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни на веб-сайті.

2.3.Послуги надаються Виконавцем на умовах повної попередньої оплати.

2.4. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі будь-яким зі способів, запропонованих на веб-сайті. Деякі способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги еквайра, агрегатора платежів, банку тощо.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець зобов’язаний надати Клієнту доступ до сформованого Документа не пізніше ніж через годину після отримання підтвердження про повну оплату Клієнтом ціни Послуги від особи, що здійснює прийом платежів.

3.2.В разі здійснення оплати за Послуги шляхом безпосереднього перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця Виконавець зобов’язаний надати Клієнту доступ до сформованого Документа не пізніше ніж через годину після зарахування повної оплати ціни Послуги на поточний рахунок Виконавця.

3.3.Доступ до сформованого Документа надається шляхом направлення сформованого Документа на електронну пошту Клієнта, вказану Клієнтом після оплати, або шляхом надання Клієнту посилання на завантаження сформованого Документа.

3.4. Послуга вважається наданою належно та повно з моменту надання Клієнту доступу до Документа.


4. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ПОСЛУГ

4.1. Всі елементи веб-сайту (включаючи ергономіку, тексти, графіки, зображення, звуки, відео, елементи програмування, бази даних - цей список не вважається вичерпними), разом або окремо, є виключною власністю Ярмолюка Дмитра Степановича та Кірюка Руслана Олександровича.

4.2.Клієнт має право використовувати доступ до документів тільки для власних цілей, не пов’язаних з передачею у тимчасове користування доступу до документів або публікації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет чи поза нею та не пов’язаних з використанням документів з метою отримання прибутків.

4.3.Доступ до сайту не є визнанням права і не надає жодних прав, включаючи будь-які права інтелектуальної власності, що стосуються будь-якого з елементів сайту, які залишаються винятковою власністю Ярмолюка Дмитра Степановича та Кірюка Руслана Олександровича.

4.4.Клієнту забороняється:

4.4.1. надавати іншим особам можливість скористатися персональним доступом Клієнта до документів;

4.4.2. надавати доступ до сайту http://fastdoc.com.ua або документів через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;

4.4.3. використовувати доступ до документів на сайті http://fastdoc.com.ua для надання мережевих послуг з метою поширення Документів.

4.5.Будь-яке представлення, відтворення, адаптація або часткова або повна експлуатація змісту, торгових марок та послуг, що надаються сайтом будь-якими засобами без попередньої прямої та письмової згоди, суворо заборонено і може вважатись порушенням прав інтелектуальної власності.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не відповідає за наслідки введення Клієнтом неправильної електронної пошти та/або обрання неправильних відповідей на питання та/або неправильного вибору Клієнтом Документа для формування. Будь-яка неточна, неповна або інша неправильна інформація, додана Клієнтом або неправильне використання сайту та Послуг (включаючи, але не обмежуючись, неправильним використання документів, придбаних на сайті), є виключною відповідальністю Клієнта, без відповідальності з боку Виконавця.

5.1. Виконавець не несе відповідальність у наступних випадках:
 • 1) технічна помилка або несправність комп'ютера, несумісність сайту з будь-яким обладнанням або програмним забезпеченням
 • 2) поширення будь-якої неточної, незахищеної або ненадійної інформації в Інтернеті;
 • 3) будь-які помилки, пропуски або неточність запропонованих шаблонів та будь-які збитки, яких зазнав Клієнт, який створив документ на веб-сайті.

5.3.Виконавець не гарантує ефективності, повноти, точності, результату та/або ефективності документів, які Клієнт може створити на веб-сайті.

5.4. Виконавець також заявляє про відмову від будь-яких запевнень, порук, гарантій та умов про те, що:
 • 1) доступ до сайту, його контенту та сервісів буде завжди безперебійним та безпомилковим;
 • 2) сайт, його контент та сервіси відповідатимуть сподіванням Клієнта, задовольнятимуть його потреби та вимоги чи працюватимуть без перебоїв та помилок;
 • 3) будь-які помилки чи недоліки у роботі сайту, його контенту та сервісів будуть виправлені;
 • 4) сайт, його контент та сервіси будуть дозволені у будь-якій країні чи на будь-якій території;
 • 5) сайт, його контент та сервіси не міститимуть вірусів, схожих зловмисних чи руйнівних програм та/або будь-яких інших шкідливих компонентів;
 • 6) сайт, його контент та сервіси будуть функціонально сумісними з апаратним обладнанням та програмним забезпеченням Клієнта;
 • 7) будь-який користувацький контент буде доступний на сайті або зберігатиметься (постійно чи тимчасово) у вигляді контенту сайту;
 • 8) будь-який документ, що стосується сайту, його контенту та сервісів, буде доступний у будь-який час;
 • 9) Виконавець продовжуватиме підтримку будь-якого окремого сервісу чи функції сайту та його контенту.

5.5. Виконавець несе відповідальність лише за прямі спричинені Клієнту збитки, в межах сум, сплачених Клієнтом за послуги Виконавця.

5.6. Виконавець не несе відповідальність за будь-які інші збитки, в тому числі непрямі, спеціальні, опосередковані або випадкові збитки, а також збитки у зв’язку із втраченою вигодою, пов’язані з використанням веб-сайту.

5.7. Клієнт спеціально визнає, що несе всю відповідальність за вибір, використання, інтерпретацію та персоналізацію документа, створеного Клієнтом за допомогою послуг, що надаються сайтом.

5.8. Клієнт несе самостійну відповідальність за використання сайту або послуг та будь-яке порушення умов цього Договору.

5.9. Клієнт визнає, що сайт не надає жодних юридичних консультацій і не є юридичною фірмою, і тому використання сайту не може вважатися юридичним висновком або замінити його.

5.10. Клієнту заборонено вводити дані на сайті, які, ймовірно, змінюють його зміст або зовнішній вигляд.


6. ІНШІ УМОВИ

6.1.Клієнт може розірвати цей Договір за власним бажанням. Розірвання Договору Клієнтом не зобов’язує Виконавця відшкодовувати Клієнту сплачені за Послуги кошти, а також будь-які інші витрати.

6.2.Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6.3.Якщо будь-який розділ чи пункт цього Договору буде визнаний недійсним відповідно до законодавства, такий розділ виключається. Це не впливає на дійсність решти розділів, які залишаються чинними.


6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Зібрані персональні дані
Виконавець надійно збиратиме наступні особисті дані, коли Клієнт купує документ:
 • 1) підтвердження придбання обраного документа;
 • 2) електронна адреса Клієнта;
 • 3) будь-який документ, замовлений або збережений користувачем.
Виконавець збирає особисті дані, щоб надалі надавати Послуги на веб-сайті Виконавця: http://fastdoc.com.ua. Особисті дані, зібрані Виконавцем, не передаються третім особам.

7.2. Веб-хостинг
Веб-хостингом Виконавця є Hosting Ukraine LTD PO Box 65; 04112 Kyiv, Ukraine. Phone: +380443929224 Особисті дані, зібрані Виконавцем, розміщуються та зберігаються виключно в Україні.

7.3. Файли cookie
Виконавець може використовувати файли cookie. Файл cookie - це невеликий файл, який зберігається на комп’ютері Клієнта, поки Клієнт використовує веб-сайт Виконавця: http://fastdoc.com.ua. Файли cookie використовуються для покращення користування Клієнтом веб-сайтом Виконавця: http://fastdoc.com.ua. Файли cookie, якими користується Виконавець, є "сесійними файлами cookie" і не потребують згоди Клієнта. Файли cookie, використовувані Виконавцем, видаляються після закриття браузера, який використовувався для доступу до веб-сайту Виконавця: http://fastdoc.com.ua.